Termeni și condiții

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIŢII

Ultima actualizare: 09.11.2021

INTRODUCERE 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.franc.agency  (în continuare „ Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestuia. 

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. 

Prin accesarea și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor. 

CINE SUNTEM NOI

S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L. este o companie care furnizează servicii în domeniul marketingului, fiind astfel o agenție de marketing strategic. Abordarea noastră asupra activităților de marketing este una globală. Marketingul e unul din cei patru piloni pe care se construiește o afacere. De aceea, compania noastră își propune să fie  un partener cu viziunea și abordarea potrivită.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L.  este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului www.franc.agency , inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L.. Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.

UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB 

Prin utilizarea acestui Site web vă obligaţi: 

  1. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă atunci cand ne contactați. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, avem dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 
  2. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră. 

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme. 

S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L. își rezervă dreptul de a contacta clienții, abonații sau vizitatorii care au consimțit în acest sens, în legătură cu furnizarea serviciilor acesteia.

RĂSPUNDERE 

S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L.  nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către .S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L.  a oricărei din obligațiile sale conform serviciului oferit.

EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ 

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI 

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar. 

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul ..S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L.  are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate (hyperlink) și Politica de cookies (hyperlink).

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: dpo@franc.agency