Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR).

Ultima actualizare: 09.11.2021

Cine suntem noi

Franc.Agency este un proiect dezvoltat de societatea S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L., care furnizează servicii în domeniul marketingului, fiind astfel o agenție de marketing strategic. Abordarea noastră asupra activităților de marketing este una globală. Marketingul e unul din cei patru piloni pe care se construiește o afacere. De aceea, compania noastră își propune să fie  un partener cu viziunea și abordarea potrivită.

Datele noastre de contact sunt:

E-mail: dpo@franc.agency

Tel: 0743016736

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L. în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale. 

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul furnizării serviciilor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresă de domiciliu și/sau de facturare, adresă de e-mail, număr de telefon. 

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date: 

 • Date din CI: Nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr carte de identitate, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu
 • Date de contact: E-mail, număr de telefon;
 • Date din acte de stare civilă (ex. cazurile de beneficii oferite – număr de zile libere – în temeiul legii);
 • Date privind formarea profesională (ex. diplome, studii, date din CV);
 • Date privind situația familială sau medicală (ex. cazuri de deces în familie; beneficii oferite, prelucrări are concediilor medicale).

Vizitatorilor noștri pe website-ul www.franc.agency le prelucrăm următoarele date: numele, prenumele, emailul și alte date de contact dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei atunci cand ne contactează.

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment. 

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie.

Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin (ex. legislația muncii, legislația fiscală, legislația cu privire la mediu etc). De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil (ex. cazuri specifice de promovare și publicitate) sau pentru atingerea interesului legitim al societății (ex. măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri).

Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stucate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, în baza unor acorduri de protecție a datelor cu caracter personal, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari atunci când se impune. 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Măsuri de protecție și garanții

S.C. Intelligent Digital Solutions S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. 

Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către GDPR:

 • Dreptul de acces; 
 • Dreptul de rectificare; 
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa contact@franc.agency, prin poștă sau curier la adresa Piața Victoriei nr. 5, etaj, 1, Târgu-Mureș, Mureș .